Möten

Konstnärinnan Lena Struwe och jag i Taxinge 2009

Jag träffar radiomannen Ronny B Goode på isbrytaren Sankt Erik den 29 maj 2010. (Radio Nord Revival)

Jag och Jan Kotschack vid samma tillfälle den 29 maj 2010