Radiominnen - flera sidor

Besök i Radio Vikings studio på Ekerö 2 juli 2008 (Kjell Karlsson var programvärd)

Larsan Sörenson

(1931-1970)

 

Fick den stora äran att besöka Jack Kotschack i hans hem den 2 februari 1984.

2